Joan Pedragosa :: Expogràfic 2006

Expogràfic 2006


Inauguració de l’Exposició EXPOGRÀFIC a les Dressanes. Museu Marítim de Barcelona.