Joan Pedragosa :: Presència a la Col·lecció MACBA<br>2011 Joan Pedragosa :: Presència a la Col·lecció MACBA<br>2011

Presència a la Col·lecció MACBA
2011


L'obra gràfica de Joan Pedragosa participa de forma destacada a Modern i present. Canvi de segle a la Col·lecció MACBA.


La nova presentació de la col·lecció del Museu que dirigeix Bartomeu Marí, comissari d'aquesta nova reordenació juntament amb Antònia Maria Perelló. Aquesta nova proposta, visible des d'inicis del 2011, parteix d'una idea fonamental, que la modernitat a Catalunya comença als anys cinquanta del segle XX, i que aquesta nova estètica es produeix de manera indissociable entre les arts i les pràctiques formals d'algunes obres arquitectòniques i de disseny gràfic.

Per fonamentar aquesta idea, el MACBA ha seleccionat més de vint peces de Joan Pedragosa, com a creadores de noves formes de la modernitat. Diu Marí: Pedragosa és un dissenyador fabulós, l'autèntic renovador de l'estètica publicitària i gràfica.