1955 Full denviament i diptic. Mobba

1955 Full denviament i diptic. Mobba
1956 Triptic. Mobba
1958 Estoigs. Fogo
1958 Díptic i etiqueta. Giró, malles d
1958 Envàs. Oxiclor-Fogo
1959 Dossier. Mobba, fabricant de bàscules i balances
1959 Díptic. Seimex, insecticides
1959 Nadala. Mobba, fabricant de bàscules i balances
1956 Logotip. Bàscules i balances. MOBBA
1958 Logotip. Insecticida domèstic. FOGO