1990 Llibre. Cartells per als cinemes de Barcelona (Clavé)

1990 Llibre. Cartells per als cinemes de Barcelona (Clavé)
1991 Nadala. Rosales Guijarro, perruqueria masculina
1993 Peça de sobretaula. Flecha Gran Sol
1994 Nadala particular 385x280x100 mm
1994 Nadala. Rosales Guijarro, perruqueria masculina 270x150x155 mm
1994 Nadala particular 385x280x100 mm