1980 Il·lustració. Tempore Fugit

1980 Il·lustració. Tempore Fugit
1980 Il·lustració. Homenatge a J.R.R. Tolkien
1981 Logotip. Patronat Municipal de Turisme de Barcelona
1981 Caràtula de disc (Núria Feliu)
1981 Cartell. Tots Sants, Museu Marés. Fotografia de Colita 300x640 mm
1983 Portada. Diccionari Pompeu Fabra
1983  Cartell Cúpula Venus (Núria Feliu) 460x970 mm